Integrated Computational Materials Engineering (ICME)

ZM61

MSF Calibration

Figure 1

References

Daliang Yu, Dingfei Zhang, Qingwei Dai, Wei Lan, Jian Peng, Junyao Xu, Fugang Qi, Fusheng Pan, "Effect of stress ratio on high cycle fatigue properties in Mg-6Zn-1Mn alloy" Materials Science and Engineering:A, Volume 711